jQuery
jQuery - zasadniczą zaletą biblioteki jQuery jest oddzielenie struktury dokumentu(tj. XHTML), od zachowania(tj. JavaScript). jQuery jest lżejsze od flasha, nie trzeba czekać, aż wszystko się pobierze, nie trzeba instalować dodatkowych wtyczek w przeglądarkach. Mała objętość skryptów oraz prosta składnia, niezależność od przeglądarki – eliminuje konieczność dostosowywania kodu do różnych przeglądarek WWW oraz gwarancja identycznego działania w każdej z nich.