PHP
PHP - w przeciwieństwie do innych języków nie wymaga żadnych dodatkowych instalacji na przeglądarce, dzięki czemu strony działają szybciej. Największą zaletą tego języka programowania jest to, że zamieszczone na stronie w kodzie komendy wykonywane są na serwerze. Takie zastosowanie i rozwiązanie sprawia, że komputer kliencki nie jest nadmiernie obciążony co w dzisiejszych czasach ma duże znaczenie. PHP jest językiem skryptowym służącym do rozszerzania możliwości stron internetowych. Kolejną zaletą PHP jest wsparcie dla wielu najpopularniejszych systemów bazodanowych. Dzięki temu możemy tworzyć znacznej wielkości aplikacje, oparte na informacjach zawartych w bazach danych. Zaletą stron pisanych w PHP jest również to, że w przeciwieństwie do stron napisanych z użyciem technologii javascript, mamy gwarancję, że wygenerowany kod naszej witryny na każdym komputerze gdzie zostanie wyświetlony będzie wyglądał tak samo. Różnica ta wynika z tego, że wspomniane wyżej inne sposoby programowania bardzo często wymagają dodatkowej instalacji, zazwyczaj jakiegoś playera, pluginu, który to bardzo zwalnia starsze komputery i czyni stronę trudną do oglądania lub wręcz uniemożliwia to całkowicie.