Ajax
Ajax - nowa metoda programowania, łącząca kilka różnych technik: (X)HTML i CSS do tworzenia interfejsu użytkownika, DOM(Document Object Model) do obsługi elementów dynamicznych i interakcji oraz XMLHttpRequest do asynchronicznej wymiany danych. Techniki te są łączone w jedną całość za pomocą JavaScriptu, odpowiedzialnego za logikę aplikacji i dynamiczną aktualizację interfejsu użytkownika stosownie do potrzeb. O wyjątkowości AJAX-a stanowi przede wszystkim to, że bazuje on na uznanych standardach, więc w przeciwieństwie do innych narzędzi do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych(na przykład Flasha) można go z łatwością wpasować w istniejące procesy deweloperskie. Można więc dalej korzystać ze swojego ulubionego edytora czy środowiska programistycznego, bez konieczności poznawania nowych narzędzi. Istnieje wiele zestawów narzędzi ułatwiających tworzenie i rozwijanie aplikacji AJAX, a przy okazji redukujących objętość kodu JavaScriptu, jaki trzeba wpisywać ręcznie. Jest to technika pozwalająca na tworzenie aplikacji internetowych, w których możliwe jest dokonywanie dynamicznych zmian w strukturze i treści dokumentu w sposób całkowicie niewidoczny dla użytkownika, bez przeładowania treści strony.